Työnohjaus

Tarjoan integratiivisesti orientoitunutta potilas- ja asiakastyöhön kohdentuvaa yksilötyönohjausta sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisille. Työnohjaus suunnitellaan ja toteutetaan tapauskohtaisesti yksilöllisten tarpeiden sekä toiveiden mukaan.

Integratiivinen lähestymistapa työnohjauksessa tarkoittaa erilaisten teoreettisten näkökulmien ja niihin pohjaavien menetelmien hyödyntämistä. Työnohjauksessa keskitytään tukemaan työntekijän työhyvinvointia ja kehittämään ammatillisuutta. Tarvittaessa voimme käyttää kehollista työskentelyä osana työnohjausprosessia ja omaa henkilökohtaista kasvua.

Työnohjaus mahdollistaa asiakastyön herättämien kokemusten, tunteiden, kehollisten reaktioiden ja ajatusten jakamisen sekä omien ajattelu- ja toimintatapojen pohtimisen luottamuksellisesti ja turvallisesti. Työnohjauksen kautta mahdollistuu uusien ja vaihtoehtoisten näkökulmien avautuminen sekä itsetuntemuksen lisääntyminen. Työnohjausta voi kuvailla ammatillisen kasvun ja kehittymisen välineenä, jonka tarkoituksena on tukea myönteisen ammatti-identiteetin rakentumista.