Työhyvinvointi palvelut Oulussa

Tarjoan työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpitoon liittyviä palveluja pääasiassa Oulun alueella. Olen kouluttanut satoja ihmisiä ja vieraillut lukuisien tyytyväisten työyhteisöjen parissa  luennoimassa ja ohjaamassa erilaisia työhyvinvointia edistäviä harjoitteita. Tarjontaani kuuluvat luennot työyhteisöille sekä tyhy ja tyky toiminnan tarjoaminen. Kyseessä voi olla esim. stressin lievittäminen, työssäjaksaminen tai työergonomia. Menetelminä käytän yleensä Feldenkrais® -menetelmää ja Mindfulness harjoitteita. Minun lähestymiseni on osallistava ja ryhmän tarpeet huomioonottava. Sopimuksen mukaan voin vierailla työpaikallanne tai voimme yhdessä etsiä teille sopivat tilat teidän tarpeitanne varten. Tilaisuuksia voin järjestää yhden iltapäivän mittaisista tapaamista aina useammasta tapaamisesta muodostuvaksi laajemmaksi kokonaisuudeksi.

Mikäli sinulla tai työyhteisöllänne heräsi kiinnostusta aiheeseen, niin ota yhteyttä ja räätälöimme yhdessä teille sopivan kokonaisuuden.