Mindfulness – tietoinen läsnäolo

Mindfulness ohjausta Oulussa

lumme

Mindfulness on tietoista läsnäoloa tässä hetkessä. Mindfulness edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia, vähentää stressiä, laukaisee kehon jännityksiä, lisää kehotietoisuutta ja opettaa lempeää sekä hyväksyvää asennetta itseä ja muita kohtaan. Mindfulness on hyväksyvän läsnäolon taito.

Sen perusta on zen filosofiassa, jossa on vuosisatojen perinne läsnäolon harjoitteluun. Zen filosofiaa yhdessä läsimaisen psykologian kanssa voidaan pitää tämän päivän tietoisuustaitojen pohjana.

Länsimainen psykologia on tuonut omat psykologiset elementtinsä tietoisuustaitojen harjoitteluun. Ajatusten ja tunteiden tietoinen hyväksyminen ovat tulleet tietoisuustaitojen kenttään vahvemmin länsimaisen psykologian myötä. Mindfulness harjoitteita kätetään mm. vuorovaikutustyössä, urheiluvalmennuksessa ja psykoterapiassa.

Mindfulness ohjauksia

Mindfulness -ohjauskäyntejä voit tiedustella sähköpostitse. Hinta yhdelle käynnille on 85e / 45min. Ohjauksia voidaan pitää etänä tai kontaktitapaamisissa Oulun keskustassa, Hallituskatu 9:ssä.

Mindfulness arjessa

Mindulnessin lähtökohtana on tuoda arkeen lisää läsnäoloa ja hetkellisyyttä. Harjoitteiden avulla harjaannutaan lisäämään kykyä säädellä omaa läsnäola arjen sisällä niin toiminnassa kuin vuorovaikutuksessa.

Mindfulness harjoittelussa ihmisen mielen liikkeet, ajatukset, reaktiot ja tunteet opetellaan hyväksyen tiedostamaan sellaisena kuin ne ovat kaikkine puolineen. Keskeisellä sijalla harjoittelussa on myös kehotietoisuuden kehittäminen ja harjoittelu. Kehotietoisuuden vahvistuessa voi oppia tuntemaan itsensä kokonaisvaltaisemmin elävänä, tuntevana, ajattelevana, aistivana ja liikkuvana kokonaisuutena.

Mindfulness harjoittelu ei ole kuitenkaan filosofiaa, uskontoa tai psykologiaa vaan tässä hetkessä elämään harjoittelua. Mindfulnessia on tutkittu myös tieteellisesti. Tutkimuksissa on havaittu positiivisia fysiologisia vaikutuksia vaikutuksia mm. stressitason vähenemisessä sekä immuunivasteen paranemisessa. Mielen tasolla tieteellisissä tutkimuksissa on havaittu mm. vähentynyttä tunnepitoista rasittuneisuutta, lisääntyviä positiivisia mielentiloja sekä elämänlaadun parantumista useilla tavoilla.