Mindfulness -ohjaajakoulutus 2.9.2022 – 25.3.2023

Koulutus on suunnattu erilaisilla sektoreilla toimiville ohjaus- ja valmennustyön ammattilaisille. Koulutus soveltuu esimerkiksi esimiesten, työnohjaajien, psykologien, terapeuttien, valmentajien, opettajien, kehittäjien, hr-ammattilaisten, terveydenhoitoalan ja kasvatusalan ammattilaisten lisäkoulutukseksi. Koulutus antaa valmiuksia myös työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä. Se toteutetaan 6-12 henkilölle.

Opetus järjestetään etäyhteyksin. Voidaksesi osallistua tarvitset nettiyhteyden ja tietokoneen tai älylaitteen.

Osallistumismaksu

1690 € , josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksu palautetaan vain jos koulutus peruuntuu. Osallistumismaksu sisältää tallenteet koulutuksen aikana tehtävistä harjoituksista ja Feldenkrais®-harjoitus cd:n. Koulutus laskutetaan osissa kuukausittain koulutuksen aloituksen varmistuttua. Ilmoittautuminen tapahtuu Lapin kesäyliopiston kautta.

Aikataulu

perjantaisin klo 9-16, lauantaisin klo 9.30 – 15.30

  1. jakso 2.-3.9.2022
  2. jakso 30.9.-1.10.2022
  3. jakso 11.-12.11.2022
  4. jakso 13.-14.1.2023
  5. jakso 10.-11.2.2023 hiljaisuuden retriitti
  6. jakso 24.-25.3.2023

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja ryhmien ja yksilöiden ohjaukseen mindfulness-menetelmien avulla. Mindfulness-menetelmien perusperiaate on harjoittaa läsnäoloa tässä hetkessä omana itsenä vuorovaikutuksessa ympäristön ja muiden kanssa. Tämä perusperiaate kulkee mukana koko koulutuksen ajan.

Ohjaajakoulutuksessa harjoitellaan erilaisia menetelmiä, joilla voi syventää omaa ymmärrystä läsnäolon kokemuksesta. Kehollisuus ja kehotyöskentely näyttelevät merkittävää osaa koulutuksessa erilaisten myötätunto ja itsemyötätunto harjoitteiden ohella. Koulutuksessa opit ymmärtämään, että läsnäoloa voi olla monen tasoista ja sitä voi harjoittaa eri työskentelytavoin. Koulutuksessa tarjotaan monipuolisesti erilaisia työkaluja, jotta jokainen löytää omat itselleen sopivat lähestymistavat mindfulness-harjoitteluun ja ohjaustyöskentelyyn.

Mindfulness harjoitteiden ohjaamisen edellytys on omakohtainen kokemus työskentelystä. Harjoitteiden tuoma kokemuksellisuus on keskeinen osa koulutusta. Osallistujilta toivotaan mahdollisuutta sitoutua koulutuksen ajaksi päivittäiseen harjoitteluun ja oman mindfulness prosessin läpikäymiseen.

Mindfulness -ohjaajakoulutuksen tavoitteena on voimaannuttaminen, hyvinvoinnin ja jaksamisen lisääminen. Tavoitteena on, että koulutus vahvistaa sinun ja ryhmien sekä yksilöiden välillä tapahtuvaa kohtaamista. Koulutuksessa opit vahvistamaan ja löytämään uusia työkaluja ohjaus-, valmennus-, kasvatus- tai terapiatyöhösi.

Kouluttaja

Tapio Ukkola toimii koulutuksessa pääkouluttajana. Tapiolla on yli 20 vuoden mittainen syvällinen kokemus mindfulness-harjoittelusta. Ensimmäisen kerran hän on ohjannut läsnäolo harjoitteita vuonna 2003. Hän on käynyt 20 vuoden ajan intensiivisillä läsnäoloa voimistavilla retriiteillä, asunut meditaatiokeskuksessa ja opiskellut neljän vuoden mittaisessa liike- ja kehotyöskentelypohjaisessa tietoisuustaitokoulutuksessa, Feldenkrais®-ohjaajaksi. Feldenkrais -opinnot tapahtuivat Sveitsissä ja Italiassa. Koulutus piti sisällään yli 1000 tuntia omakohtaista kehotyöskentelyä. Koulutuksen jälkeen Tapio on käynyt useissa lisäkoulutuksissa aiheeseen liittyen. Tapio on akateemiselta pohjakoulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja. Tällä hetkellä Tapio opiskelee psykoterapeutiksi Oulun yliopiston järjestämässä koulutuksessa, josta hän valmistuu joulukuussa 2022. Tapion ryhmä ja yksilöohjauksissa on ollut satoja ihmisiä ja lukuisia työyhteisöjä. Koulutuksessa käytetään tarvittaessa myös muita kouluttajia osana koulutusta.

Mindfulness koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kuudesta jaksosta, joista yksi on hiljaisuuden retriitti. Koulutukseen sisältyy jokaiselle osallistujalle suunnattu yksi henkilökohtainen ohjauskerta kouluttajan kanssa. Kontaktijaksoilla tutustutaan aiheeseen käytännön kokemuksellisen harjoittelun avulla sekä teoriassa. Koulutuksessa harjoitellaan pienryhmäharjoitteiden ohella läsnäolevaa ryhmädialogia ryhmän jäsenten kesken. Koulutuksessa pääset tutustumaan oman mielenkiinnon mukaan aihealueen kirjallisuuteen samalla reflektoiden omaa mindfulness-ohjaajuutta ja ymmärrystä aiheesta.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm.:

• läsnäolo voimavarana
• myötätunnon harjoittaminen
• kehollisuus ja tietoinen liike
• mindfulness arjessa ja työssä
• ryhmäohjauksen taidot ja ryhmädynamiikka
• mindfulness harjoittelun fysiologisia yhteyksiä sekä tieteellisiä tutkimustuloksia
• tarkkaavaisuuden säätely, kehotietoisuuden ja tunteidensäätelyn kehittäminen
• stressin hallinta ja rentoutuminen
• tietoinen aistiminen, tietoisuus ajatuksista ja tunteista
• lisäksi käsittelemme aktiivisesti muita koulutusryhmän sisältä kumpuavia aiheita ja kysymyksiä

Aiemmin Tapion mindfulness -ohjaajakoulutuksista sanottua:

”Koulutus kokonaisuudessaan oli todella hyvä kokemus. Se oli myötätuntoinen matka itseen ja sisäiseen hiljaisuuden maailmaan. Koulutus oli hyvin järjestetty ja suunniteltu.”
”Tapio on kouluttajana luonnollinen, aito oma itsensä.”
”Oikein miellyttävä ja kokemuksellinen matka.”
”Hyvä ja monipuolinen kokonaisuus kehon ja mielen työskentelystä.”
”Koulutus antaa hyvät valmiudet mindfulness -ryhmän ohjaamiseen.”
”Sain itselleni välineitä omaan jaksamiseen ja lisää eväitä oman sisimpäni tutkimiseen.”
”Olit rakentanut päivät todella hyvin. Mukavasti teoriaa ja käytäntöä sekoitettuna.”
”Yllätyin miten paljon liikkeidenkin avulla voi kehittää läsnäoloa.”
”Tunnit onlinena toimivat todella hyvin.”
”Pidin paljon käydystä teoria-aineistosta. Se oli todella mielenkiintoista ja hyödyllistä tietää.”
”Sait aikaan rauhallisen ja turvallisen ilmapiirin.”
”Kouluttajan rauhallinen, huomioiva ja empaattinen lähestymistapa teki koulutuksesta miellyttävän kokonaisuuden.”