Mindfulness -ohjaajakolutus 16.4. – 9.10.2021

Koulutus on suunnattu erilaisilla sektoreilla toimiville ohjaus- ja valmennustyön ammattilaisille. Koulutus soveltuu esimerkiksi esimiesten, työnohjaajien, psykologien, terapeuttien, valmentajien, opettajien, kehittäjien, hr-ammattilaisten, terveydenhoitoalan ja kasvatusalan ammattilaisten lisäkoulutukseksi. Koulutus antaa valmiuksia myös työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Koulutus toteutetaan hybridi opetuksena. Koulutukseen on tilanteen salliessa mahdollista osallistua lähi- ja etäopetuksessa. Korona tilanteen vaatiessa koulutusjaksot pidetään etäopetuksena kaikille.

Aika ja paikka: Koulutus järjestetään Lapin urheiluopiston tiloissa perjantaisin klo 9-16 ja lauantaisin klo 9-15 seuraavasti:

1. jakso 16.-17.4.2021
2. jakso 7.-8.5.2021
3. jakso 12.-13.6.2021
4. jakso 27.-28.8.2021
5. jakso 24.-25.9.2021 hiljaisuuden retriitti
6. jakso 8.-9.10.2021

3. jakso pidetään lauantaina klo 10-17 ja sunnuntaina klo 9-15

Osallistumismaksu:
1590 €. Hinta sisältää tallenteet koulutuksen aikana tehtävistä harjoituksista ja Feldenkrais®-harjoitus cd:n. Koulutus laskutetaan osissa kuukausittain koulutuksen aloituksen varmistuttua.

Kouluttaja: Tapio Ukkola toimii koulutuksessa pääkouluttajana. Tapiolla on yli 20 vuoden mittainen syvällinen kokemus mindfulness-harjoittelusta. Ensimmäisen kerran hän on ohjannut läsnäolo harjoitteita vuonna 2003. Hän on käynyt reilun 15 vuoden ajan intensiivisillä läsnäoloa voimistavilla retriiteillä, asunut meditaatiokeskuksessa ja opiskellut neljän vuoden mittaisessa liike- ja kehotyöskentelypohjaisessa tietoisuustaitokoulutuksessa, Feldenkrais®-ohjaajaksi. Feldenkrais -opinnot tapahtuivat Sveitsissä ja Italiassa. Koulutus piti sisällään yli 1000 tuntia omakohtaista kehotyöskentelyä. Koulutuksen jälkeen Tapio on käynyt useissa lisäkoulutuksissa aiheeseen liittyen. Tapio on akateemiselta pohjakoulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja. Tällä hetkellä Tapio opiskelee psykoterapeutiksi Oulun yliopiston järjestämässä koulutuksessa. Tapion ryhmä ja yksilöohjauksissa on ollut satoja ihmisiä ja lukuisia työyhteisöjä. Koulutuksessa käytetään tarvittaessa myös muita kouluttajia osana koulutusta.

Ilmoittautuminen 5.4.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella. Koulutukseen otetaan rajoitettu määrä osallistujia. Tutustu kurssin perumisehtoihin.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi; p. 0400 792 396
 
Koulutuksen tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja ryhmien ja yksilöiden ohjaukseen mindfulness-menetelmien avulla. Mindfulness-menetelmien perusperiaate on harjoittaa läsnäoloa tässä hetkessä omana itsenä vuorovaikutuksessa ympäristön ja muiden kanssa. Tämä perusperiaate kulkee mukana koko koulutuksen ajan.

Ohjaajakoulutuksessa harjoitellaan erilaisia menetelmiä, joilla voi syventää omaa ymmärrystä läsnäolon kokemuksesta. Kehollisuus ja kehotyöskentely näyttelevät merkittävää osaa koulutuksessa erilaisten myötätunto ja itsemyötätunto harjoitteiden ohella. Koulutuksessa opit ymmärtämään, että läsnäoloa voi olla monen tasoista ja sitä voi harjoittaa eri työskentelytavoin. Koulutuksessa tarjotaan monipuolisesti erilaisia työkaluja, jotta jokainen löytää omat itselleen sopivat lähestymistavat mindfulness-harjoitteluun ja ohjaustyöskentelyyn.

Mindfulness harjoitteiden ohjaamisen edellytys on omakohtainen kokemus työskentelystä. Harjoitteiden tuoma kokemuksellisuus on keskeinen osa koulutusta. Osallistujilta toivotaan mahdollisuutta sitoutua koulutuksen ajaksi päivittäiseen harjoitteluun ja oman mindfulness prosessin läpikäymiseen.

Mindfulness -ohjaajakoulutuksen tavoitteena on voimaannuttaminen, hyvinvoinnin ja jaksamisen lisääminen. Tavoitteena on, että koulutus vahvistaa sinun ja ryhmien sekä yksilöiden välillä tapahtuvaa kohtaamista. Koulutuksessa opit vahvistamaan ja löytämään uusia työkaluja ohjaus-, valmennus-, kasvatus- tai terapiatyöhösi.


Koulutuksen sisältö:
Koulutus koostuu kuudesta jaksosta, joista yksi on hiljaisuuden retriitti. Jaksoilla tutustutaan aiheeseen käytännön kokemuksellisen harjoittelun avulla sekä teoriassa. Lisäksi koulutuksessa harjoitellaan läsnäolevaa ryhmädialogia ryhmän jäsenten kesken. Koulutuksessa pääset tutustumaan oman mielenkiinnon mukaan aihealueen kirjallisuuteen samalla reflektoiden omaa mindfulness-ohjaajuutta ja ymmärrystä aiheesta.


Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm.:
• läsnäolo voimavarana
• myötätunnon harjoittaminen
• kehollisuus ja tietoinen liike
• mindfulness arjessa ja työssä
• ryhmäohjauksen taidot ja ryhmädynamiikka
• mindfulness harjoittelun fysiologisia yhteyksiä sekä tieteellisiä tutkimustuloksia
• tarkkaavaisuuden säätely, kehotietoisuuden ja tunteidensäätelyn kehittäminen
• stressin hallinta ja rentoutuminen
• tietoinen aistiminen, tietoisuus ajatuksista ja tunteista
• lisäksi käsittelemme aktiivisesti muita koulutusryhmän sisältä kumpuavia aiheita ja kysymyksiä

Aiemmin mindfulness -ohjaajakoulutuksista sanottua:

Tapio on kouluttajana luonnollinen, aito oma itsensä.”
” Oikein miellyttävä ja kokemuksellinen matka.”
” Hyvä ja monipuolinen kokonaisuus kehon ja mielen työskentelystä.”
” Koulutus antaa hyvät valmiudet mindfulness -ryhmän ohjaamiseen.”
” Sain itselleni välineitä omaan jaksamiseen ja lisää eväitä oman sisimpäni tutkimiseen.”
” Olit rakentanut päivät todella hyvin. Mukavasti teoriaa ja käytäntöä sekoitettuna.”
”Yllätyin miten paljon liikkeidenkin avulla voi kehittää läsnäoloa.”
” Tunnit onlinena toimivat todella hyvin.”
” Pidin paljon käydystä teoria-aineistosta. Se oli todella mielenkiintoista ja hyödyllistä tietää.”
” Sait aikaan rauhallisen ja turvallisen ilmapiirin.”