Art and Connection retreat in Hämeenlinna 6.-8.9.2019

The Joy of Art and Meditation – open weekend for everyone!

Taiteen ja meditaation ilo – kaikille avoin viikonloppu!

Nyt on hieno tilaisuus löytää luovuus, läsnäolo ja yhteys itsesi ja muiden kanssa! Ekspressiivisen taideterapian menetelmien avulla havaitset taiteen ilon itsessäsi. Meditaatiossa tavoitamme lepoa ja rauhaa. Et tarvitse mitään aikaisempaa kokemusta taiteesta etkä meditaatiosta tullaksesi tälle kurssille. Ekspressiivisessä taideterapiassa käytämme eri taiteen muotoja, kuten maalausta, kirjoittamista ja tanssia. Meditaatiota harjoitamme kurssilla kahdesti päivässä, aamuisin ja iltaisin. Tämä viikonloppu tulee olemaan matka, jossa löydämme yhdessä uusia tapoja olla, toimia ja päästää irti. Tervetuloa!

Opettajat

Irina Havaste-Ukkola on ekspressiivistä taideterapiaa opiskellut taidemaalari, taidekasvattaja ja akupunktiohoitaja. Hän on harjoittanut meditaatiota yli 20 vuotta. Ekspressiivisessä taideterapiassa yhdistellään eri taiteenlajeja, kuten maalausta, piirtämistä, runoutta ja tanssia luovasti keskenään, ilman kritiikkiä tai suorittamista. Irina on helposti lähestyttävä ohjaaja, joka rakastaa heittäytyä niin tanssiin kuin väreihinkin. ”Jokaisella on oma tapansa kokea, olla, liikkua ja ilmaista itseään ja sille haluan antaa tilaa, sieltä löytyy yhteys omaan itseensä.”

Karen Terzano on amerikkalainen psykologi, psykoterapeutti ja zen-opettaja. Hän on perustanut Lammille Tavallisen mielen (Ordinary mind) retriitti keskuksen. Tällä kurssilla sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus tavata Karen ja saada kokemusta ja opetusta meditaatiosta, aidolta zen-opettajalta.  Kurssilla meditoimme aamuisin ja iltaisin.

Täältä voit lukea lisää Karenista ja retriitti keskuksesta:
http://www.ordinarymind.eu/

Täältä voit lukea lisää Irinasta:
https://www.akupunktiohoitola.fi
http://www.irinahavaste.fi

Mitä, missä, milloin:   

ART & CONNECTION 6.-8.9. 2019. Lammin retriitti keskuksessa, joka sijoittuu Hämeenlinnan ja Lahden välille. Keskuksen osoite on:
Kataloistentie 683,
16900 Hämeenlinna.

Aloitamme perjantai-iltana klo 17.00. Saavu paikalle viimeistään klo 16.30. Lopetamme kurssin sunnuntaina lounaaseen, n. klo 13. Kurssilla on kasvisruoka. Hinta: 200,00 euroa (sisältää majoituksen, ruuat, ja taidemateriaalit).

Kurssilla opetus on suomeksi ja englanniksi.
Lisätiedot ja kyselyt:  irina(at)akupunktiohoitola.fi

Ilmoittautuminen viimeistään 5.8. Varaa paikkasi maksamalla kurssin maksu, kurssilla on rajoitettu määrä paikkoja.Kurssin maksulinkki:

Maksuehdot

Maksu maksetaan yhdessä erässä ja se on samalla ilmoittautuminen kurssille. Peruutukset viimeistään kolme viikkoa ennen 15.8.2019. Myöhemmin peruutetuista maksetaan ostajalle takaisin 50 % kurssin hinnasta. Lääkärintodistuksella perutuista ilmoittautumisista palautetaan 90% kurssin hinnasta.


The Joy of Art and Meditation – open weekend for everyone!

This is a great opportunity to find creativity, presence and connection with yourself and others! With the methods of Expressive Art Therapy you will discover the joy of art inside yourself. We will also connect with stillness and rest in meditation. You do not have to have any experience neither on meditation nor of art in order to participate.  In Expressive Art Therapy we will use various art forms, for example painting, writing and dance. Meditation practice we will have twice a day, mornings and evenings. This weekend will be a trip to find new ways of being, acting and letting go. Welcome!

Teachers

Irina Havaste-Ukkola is a fine art painter, art educator and acupuncture therapist who has studied Expressive Art Therapy for two years. She has practiced meditation over 20 years. Expressive Art Therapy combines various art forms, for example painting, drawing, poetry and dance. It is done without pressure and critic. Irina is an easy going instructor, who loves to throw herself into dance and colors. “Everyone has their own way of experiencing, being, moving and expressing themselves, and for that I want to give space. From there one will find connection with oneself.”

Karen Terzano is an American psychologist, psychotherapist and zen-teacher. She has founded the retreat center of Ordinary Mind to Lammi. In this course you will have a unique opportunity to meet Karen and have experience and teaching on meditation with a real zen-teacher.  In this course we will meditate in the mornings and evenings.


Here you can read more about Karen and the retreat center:
http://www.ordinarymind.eu/

Here you can read more about Irina:
https://www.akupunktiohoitola.fi
http://www.irinahavaste.fi

What, where, when:

ART & CONNECTION, 6.-8.9. 2019.  Lammi retreat center, which is located in between Hämeenlinna and Lahti. Address of the center is:
Kataloistentie 683,
16900 Hämeenlinna.

We will start on Friday evening at 5 pm, please be there 30 minutes before. We will finish the course on Sunday lunch time, around 1 pm. Vegetarian food. Price: 200,00 euros (including accommodation, food and art materials). Teaching is in Finnish and English.

More info and questions: irina.havaste(at)akupunktiohoitola.fi

Signing up and paying latest by 5.8 . There are limited amount of room for the course. Reserve your place by paying through the link below:

Terms of Payment

Through paying the course you sing up to it. Cancellations must be done latest 15.8.2019. Cancellations later than that will be refunded with 50% of the course payment. With a doctor’s certificate you will be refunded with 90% of the course payment.