Läsnäolon voima

Mindfulness -ohjaajakoulutus Rovaniemellä
6.4.-6.10.2019

Koulutus on suunnattu erilaisilla sektoreilla toimiville ohjaus- ja valmennustyön ammattilaisille. Koulutus soveltuu esimerkiksi esimiesten, työnohjaajien, psykologien, terapeuttien, valmentajien, opettajien, kehittäjien, hr-ammattilaisten, terveydenhoitoalan ja kasvatusalan ammattilaisten lisäkoulutukseksi. Koulutus antaa valmiuksia myös työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Aika ja paikka: Koulutus järjestetään Lapin Urheiluopiston tiloissa lauantaisin klo 10-16 ja sunnuntaisin klo 9-16 seuraavasti:

1. lähijakso la-su 6.-7.4.2019
2. lähijakso la-su 4.-5.5.2019
3. lähijakso la-su 25.-26.5.2019
4. lähijakso la-su 17.-18.8.2019 hiljaisuuden retriitti
5. lähijakso la-su 14.-15.9.2019
6. lähijakso la-su 5.-6.10.2019

Osallistumismaksu: 1490 €. Hinta sisältää Feldenkrais®- harjoitus cd:n ja tallenteet koulutuksen aikana tehtävistä harjoituksista. Koulutus laskutetaan osissa kuukausittain koulutuksen aloituksen varmistuttua.

Kouluttaja: Tapio Ukkola toimii koulutuksessa pääkouluttajana. Tapiolla on lähes 20 vuoden mittainen syvällinen kokemus mindfulness-harjoittelusta. Ensimmäisen kerran hän on ohjannut läsnäolo harjoitteita vuonna 2003. Hän on käynyt yli 15 vuoden ajan intensiivisillä läsnäoloa voimistavilla retriiteillä, asunut meditaatiokeskuksessa ja käynyt neljän vuoden mittaisen liike- ja kehotyöskentelypohjaisen tietoisuustaitokoulutuksen, Feldenkrais®-menetelmään Sveitsissä ja Italiassa. Koulutus on pitänyt sisällään yli 1000 tuntia omakohtaista kehotyöskentelyä. Koulutuksen jälkeen Tapio on käynyt useissa lisäkoulutuksissa aiheeseen liittyen. Tapio on akateemiselta pohjakoulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja. Lisäksi hän opiskelee psykoterapeutiksi. Tapion ryhmä ja yksilöohjauksissa on ollut satoja ihmisiä ja lukuisia työyhteisöjä.

Koulutuksessa käytetään tarvittaessa myös muita kouluttajia osana koulutusta.

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella 24.3.2019 mennessä. Tutustu kurssin perumisehtoihin

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi; p. 0400 792 396

Koulutuksen tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja ryhmien ja yksilöiden ohjaukseen mindfulness-menetelmien avulla. Mindfulness-menetelmien perusperiaate on harjoittaa läsnäoloa tässä hetkessä omassa itsessä vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssa. Tämä perusperiaate kulkee mukana koko koulutuksen ajan. Koulutuksessa harjoitellaan erilaisia työkaluja, joilla voi syventää omaa ymmärrystä läsnäolon kokemuksesta. Kehollisuus ja kehotyöskentely näyttelevät merkittävää osaa koulutuksessa. Koulutuksessa opit ymmärtämään, että läsnäoloa voi olla monen tasoista ja sitä voi harjoittaa eri menetelmien avulla.

Koulutuksessa tarjotaan monipuolisesti erilaisia työkaluja, jotta jokainen löytää omat itselleen sopivat lähestymistavat mindfulness-harjoitteluun ja ohjaustyöskentelyyn.

Mindfulness harjoitteiden ohjaamisen edellytys on omakohtainen kokemus työskentelystä. Koulutuksessa toivotaan mahdollisuutta sitoutua koulutuksen ajaksi päivittäiseen harjoitteluun ja oman mindfulness prosessin läpikäymiseen.

Koulutuksen tavoitteena on voimaannuttaminen, hyvinvoinnin ja jaksamisen lisääminen. Tavoitteena on, että koulutus vahvistaa sinun ja ryhmien sekä yksilöiden välillä tapahtuvaa kohtaamista. Koulutuksessa opit vahvistamaan ja löytämään uusia työkaluja ohjaus-, valmennus-, kasvatus- tai terapiatyöhösi.

Koulutuksen sisältö:

Koulutus koostuu kuudesta lähijaksosta, joista yksi on hiljaisuuden retriitti. Lähijaksoilla tutustutaan aiheeseen käytännön kokemuksellisen harjoittelun avulla sekä teoriassa. Lisäksi koulutuksessa harjoitellaan läsnäolevaa ryhmädialogia ryhmän jäsenteen kesken. Koulutuksessa pääset tutustumaan oman mielenkiinnon mukaan aihealueen kirjallisuuteen samalla reflektoiden omaa mindfulness-ohjaajuutta ja ymmärrystä aiheesta.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat:

 • läsnäolo voimavarana
 • myötätunto harjoituksen voimavarana
 • kehollisuus ja tietoinen liike
 • mindfulness arjessa ja työssä
 • käytännön harjoitteita erilaisiin tavoitteisiin
 • harjoitusohjelmien suunnittelua ryhmille ja yksilöllisiin tarpeisiin
 • ryhmäohjauksen taidot ja ryhmä dynamiikka
 • tarkkaavaisuuden säätely, kehotietoisuuden ja tunteidensäätelyn kehittäminen
 • stressin hallinta ja rentoutuminen
 • tietoinen aistiminen, tietoisuus ajatuksista ja tunteista
 • lisäksi käsittelemme aktiivisesti muita koulutusryhmän sisältä kumpuavia aiheita ja kysymyksiä