Feldenkrais® -menetelmä

”…tee mahdottomasta mahdollista,
mahdollisesta helppoa,
helposta eleganttia…”

–Moshe Feldenkrais

Feldenkrais®-menetelmän avulla voit löytää kehon ja mielen kokonaisvaltaisen tavan liikkua, tuntea, aistia ja ajatella. Feldenkrais® -harjoitteet parantavat ryhtiä ja tasapainoa sekä vapauttavat hengitystä. Liikkuminen muuttuu sujuvammaksi ja helpommaksi. Tulet tietoisemmaksi omasta kehostasi ja sen käytöstä – kehontuntemuksesi lisääntyy. Menetelmä sopii kaikille, jotka haluavat oppia ymmärtämään kehoansa paremmin sekä voimaan hyvin omassa kehossaan.

Sivuilta löydät tarkempaa tietoa Feldenkrais® -menetelmän ryhmätunneista, yksilöohjaus mahdollisuuksista, viikonloppukursseista sekä ihmisten kokemuksista.

Mindfulness

Mindfulness on tietoista läsnäoloa tässä hetkessä. Sen perusta on buddhalaisessa filosofiassa ja modernissa länsimaisessa psykologiassa.  Mindfulness on hyväksyvän läsnäolon on taito, mitä me kaikki voimme harjoitella. Ajatuksena on lähestyä tätä hetkeä sellaisenaan. Meditatiivisen mindfulness työskentelyn tärkeänä osana on myös kehontuntemuksen harjoittelu. Keho ja mieli muodostavat yhteisen kokonaisuuden. Tietoinen kehon ja mielen harjoittelu vahvistaa kokonaisvaltaista elämää.